Vilka värderingar är vanliga bland nyanlända migranter?

21 May 2019 07:562310

Hur skiljer sig nyanländas värderingar från de normer kring jämställdhet och individens rättigheter som styr svensk lagstiftning. Resultaten av en ny studie presenteras av Bi Puranen, generalsekreterare för World values survey samt forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Read more