Svend hartling: danska patienter har bättre tillgång till nya läkemedel

04 May 2016 14:4810

Svend Hartling, sundhedsdirektör i Danmarks största sjukvårdsregion, Region Hovedstaden. Berättar om hur man i Danmark har nationella modeller för hur nya läkemedel skall introduceras i vården.

Read more