Stora möjligheter att förbättra flimmervården

14 Oct 2015 05:44350

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb och Pfizer ett seminarium diskuterades underbehandlingen av äldre med förmaksflimmer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska lidande bland patienter, minska risken för stroke och för att undvika onödiga kostnader inom vård och omsorg. Medverkande:Carina Blomström Lundqvist Överläkare i kardiologi, Akademiska sjukhuset, Sofia Orrskog projektledare nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, Socialstyrelsen, Kristina Hagwall biträdande överläkare Danderyds sjukhus och medicinskt ansvarig flimmermottagningen, Lars-Åke Levin professor i hälsoekonomi, Linköpings Universitet, Penilla Gunther riksdagsledamot (KD), Anders Lönnberg (S)regeringens samordnare life science-sektorn, Karin JeppssonVice ordförande Riksförbundet Hjärtlung

Read more