Hur påverkas integrationen av svenskarnas självbild?

16 Mai 2018 11:192250

Intervju med arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S). Hur vill regeringen förändra samhällsorienteringen för nyanlända? Och kan lågutbildade arbetslösa matchas mot en arbetsmarknad med kvalificerade jobb?
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Från Stora Samhällsgalan 2018.

Les mer