Höga eller låga trottoarkanter?

16 May 2018 09:474130

David Lega, tidigare världsmästare, nu oppositionsråd i Göteborg, ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse och efterfrågad talare. Med humor talar rullstolsburne kommunalrådet David Lega om vilken roll det spelar hur problem definieras. Om hur han tacklat motgångar inom idrott och politik. Samt vilket ansvar vi själva har för hur vi blir bemötta.

Read more