Alla vill ha fler bostäder till rimliga kostnader. Vilka är hindren?

10 May 2017 11:18360

Intervju med Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga tekniska högskolan, som tycker att byggande borde vara ett lika viktigt riksintresse som naturvård.

Read more