När når digitaliseringen alla klassrum?

10 May 2017 09:29240

Hur påverkar den elevernas lärande? Intervju med Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har forskat kring ungas användning av internet och den digitala klyftan mellan vuxna och ungdomar.

Read more