Så värnas ett öppet och demokratiskt samtal

21 Mai 2019 11:1460

Digitaliseringen har gjort det lättare att bilda opinion och delta i offentlig debatt, men näthat och desinformation sprids också snabbt. Hur kan polarisering och propaganda motverkas diskuterar Carl Heath, utbildningsdirektör på forskningsinstitutet RISE, samt regeringens särskilde utredare för att värna det demokratiska samtalet.

Les mer