Offentliga beslut bör fattas baserat på fakta

06 Jul 2018 07:3180