Kan vi halvera strokefallen på tio år?

20 Sep 2018 08:24230

Svensk strokeprevention har varit framgångsrik. Antalet strokefall har sjunkit med nästan en tredjedel sedan millennieskiftet men orsakar fortsatt personligt lidande och kostar samhället stora belopp. Vad kan göras för att fortsätta och påskynda den positiva utvecklingen.

Read more