Kan bättre kunskapsstyrning göra vården jämlik?

19 Sep 2017 03:57270

De senaste åren har ökad centralisering blivit statens och myndigheternas huvudsakliga strategi mot en ojämlik vård. Många steg har redan tagits för att förbättra cancervården, men kommer landstingen klara att ge en jämlik vård? Och hur ska det gå till? Genom den nationella cancerstrategin och inrättandet av sex regionala cancercentrum betraktas cancervården ofta som modell för hur sjukvården, genom bättre kunskapsstyrning och nivåstrukturering, kan bli mer jämlik.

Read more