Hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom?

31 Aug 2016 04:33960

Under Almedalsveckan arrangerade Bristol-Myers Squibb ett seminarium som diskuterade de samhällsutmaningar som samhället står inför när cancer blir kronisk sjukdom. En ny prognos visar att över 600 000 svenskar förväntas leva med cancer år 2040. Hur ska sjukvården trygga tillgången till kompetent personal? Hur ska cancervården i framtiden organiseras och finansieras?

Read more