Hur krockar nyanländas övertygelser med svenska normer?

22 May 2019 05:31240

När Mustafa Panshiri kom som flykting till Sverige visste han inte vad demokrati var. Nu föreläser han för ensamkommande om vad det innebär att leva i ett sekulärt samhälle med vidsträckt yttrandefrihet. Mustafa Panshiri har arbetat som polis men är numera föreläsare, författare och folkbildare.

Read more