Går alla kommuner att sälja med mördande reklam?

25 May 2016 10:011180

Intervju med Josefina Syssner, föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet vid Linköpings universitet. Hon har bland annat studerat platsmarknadsföring och kommunalt varumärksarbete.

Read more