Så hejdas en extremist. Vad kan kommunerna göra?

25 May 2016 08:53370

Intervju med Daniel Norlander, huvudsekreterare på Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. I juni redovisar de två års arbete för att stödja och stärka kommuner och lokala organisationer så att de bättre kan förebygga extremism från höger, vänster och islamistiska kretsar.

Read more