Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?

09 Nov 2018 04:32160

Hudcancer är den cancerform som ökar allra snabbast och det gäller också malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Alla är överens om att vården inom malignt melanom behöver digitaliseras och använda nya behandlingar. Varför går då införandet så långsamt?

Read more