Daniel Melin: Därför blir det inget ramavtal för molntjänster

25 Feb 2019 10:34740

Statens inköpscentral har utrett möjligheterna till att upphandla ett ramavtal för webbaserade kontorstjänster, i praktiken främst molntjänster. Projektledare Daniel Melin berättar om slutsatserna och varför de inte går vidare och upphandlar.

Read more