Varför är det så svårt att nå miljökvalitetsmålen?

05 Jul 2018 09:37390

Bara ett av de 16 målen kommer att uppnås till 2020. Gör samhället tillräckligt? Och varför tar miljöfrågan inte mer plats i den politiska debatten? Karolina Skog (MP), miljöminister, intervjuas av Dagens Samhälles redaktionschef Anna Sönne. Från Almedalen 2018.

Read more