Nordlander: "Viktigt att det finns ett politiskt mandat"

04 Jul 2016 10:56130

Det förebyggande arbetet måste ske på lokal nivå, och stödet på nationell, säger Daniel Nordlander, huvudsekreterare hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Tidigare under dagen presenterade Nationella samordnaren sin strategi. Reporter: Dagens Samhälles Cecilia Granestrand.

Read more