Olivia Wigzell: Använder sjukvården all ny kunskap?

04 Jul 2016 08:12250

På vilket sätt kan vården och omsorgen bli bättre? Intervju med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Reporter: Cecilia Granestrand.

Read more