Varför går det så långsamt med höghastighetstågen?

03 Jul 2019 09:02100

Redan 1991 presenterade SJ en utredning om höghastighetsbanor. Varför tycks det omöjligt att nå politisk enighet om något som så många vill ha? Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

Read more