Vice riksbankschefen: "Det finns ingen tydlig nedre gräns för räntan."

03 Jul 2015 08:291350

Lånar för många för mycket? Varför är det riskabelt? Låg ränta och höga bostadspriser driver upp hushållens skulder. Hur problematiskt är det?
Martin Flodén, vice riksbankschef, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

Read more