Hur styr man med tillit?

02 Jul 2018 10:39420

Arbetet i kommuner och landsting beskrivs ofta som byråkratiskt, men kan man införa tillit? Och finns inte checklistor och rutiner av en anledning? Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen, intervjuas av Dagens Samhälles debattchef Sanna Rayman. Från Almedalen 2018.

Read more