Kan skandalrubriker öka väljarnas intresse för landstingsval?

02 Jul 2018 06:39140

Sjukvården är en viktig valfråga, men landstingsvalen är bortglömda. Kan Sveriges växande vårdköer och ett kritiserat sjukhusbygge väcka engagemanget? Iréne Svenonius, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand. Från Almedalen 2018.

Read more