Har eleverna fått för stor makt i skolan?

03 Jul 2019 06:392080

Får störande elever skadestånd om läraren ingriper? Vad anser Skolinspektionen att lärare inte får göra? Hur ska ordningen upprätthållas? Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand. Från Almedalen 2019.

Read more