Bristol-Myers Squibb

29 Sep 2015 05:41170

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium om lungcancer och immunterapi. Seminariet hade rubriken ”Lungcancer – från dödsdom till framtidshopp” och de medverkande pratade främst om vikten av nationell samsyn, statlig finansiering och ett snabbare införande av de nya immunterapibehandlingarna mot cancer. Susanne Hobohm som är journalist och före detta lungcancerpatient modererade seminariet.Medverkande: Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd, Dag Larsson (S) oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting och ordförande sjukvårdsdelegationen SKL, Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Tommy Björk, ordförande Lungcancerförbundet Stödet, Anders Blanck, vd Läkemedelsindustriföreningen, Signe Friesland, överläkare onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset och Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot Cancer.

Read more