Atea granskar leverantörskedjan

28 Oct 2015 06:47210

En dator består av komponenter som flera hundra företag kan ha varit med att producera. Andreas Rydell, chef kvalitet och miljö på Atea, skapade 2014 uppropet mot konfliktmineraler i it-produkter. Ett upprop som samlade 320 företag och organisationer. Hösten 2015 besökte Andreas Rydell fabriker i Kina för att tala med företagsledningar och arbetare och på plats se hur villkoren efterföljs. Målet är att skapa hållbara villkor för hela leverantörskedjan.

Read more