Är screening av förmaksflimmer rätt medicin för att förhindra stroke?

22 Sep 2016 03:27650

Förmaksflimmer är en av de främsta orsakerna till stroke. Lyckligtvis finns det behandling som minskar strokerisken. Ett problem är att 100 000 svenskar inte vet om att de har flimmer. Dessa patienter är såväl odiagnostiserade som obehandlade. Hur upptäcks fler flimmerpatienter och hur får de tillgång till behandling?

Read more