Alternativet till nationell screening – kan landstingen själva fortsätta kampen mot stroke?

09 Oct 2017 07:45300

Upp emot 100 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer utan att veta om det. Trots detta sade Socialstyrelsen nej till ett nationellt screeningprogram. Samtidigt finns alternativ för att aktivt leta efter förmaksflimmer och Socialstyrelsens rekommendation stoppar inte vården från att agera.

Read more