Hur kan patienten bli en del av teamet?

22 Sep 2016 03:33180

Valdemar Erling, överläkare Kungälvs sjukhus, berättar om hur den traditionella ronden ersatts av möten i enrum där patienten får mer utrymme.
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Intervju från Äldreriksdagen.

Read more