Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

22 Sep 2016 03:30480

Eva Olofsson, ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg, berättar om väl fungerande samarbete mellan primärvård och äldreomsorg.
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Intervju från Äldreriksdagen.

Read more