Hur radikalt kan äldreomsorgen förändras?

20 Sep 2016 10:02610

Susanna Shaibu, kanslichef i Oxelösunds kommun, om hur de jobbat med förändringen av äldreomsorgen. Bland annat om att personal flyttar hem till personer som ska flytta in på särskilt boende för att lära känna dem.
Reporter: Cecilia Granestrand. Intervju från Äldreriksdagen.

Read more